Andmete töötlemise põhimõtted

Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Unibet Arena veebilehe Kasutajatele:

Unibet Arena töötleb isikuandmeid ainult kasutajatele teenuse osutamiseks (uutest või lähenevatest üritustest ja olulistest tähtaegadest teavitamiseks, ürituste kavas toimunud muudatustest teavitamiseks või muu üritusel osalemiseks olulise info edastamiseks). Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

Andmete kogumine

Andmeid kogume uudiskirja vormi täitmisel ning lepinguliste klientide ja koostööpartnerite kohta.

Klientide, partnerite ja uudiskirjaga liitunud kasutajate kohta kogutavad isikuandmed on nimi, e-mailiaadress, postiaadress ja telefoni number.

Kasutajal on igal ajal õigus turunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Kõigi Unibet Arena poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on võimalik pöörduda Unibet Arena poole järgmiste kontaktandmetel: e-mail info@unibetarena.com, tel 6 600 200.

Lisaks kogub Unibet Arena statistilisi andmeid Google Analytics teenuse abil, mis võimaldab näha, kuidas külastajad meie lehekülge kasutavad ning seal navigeerivad. Google Analytics kasutab selle saavutamiseks küpsiseid, mille saate soovi korral enda seadmest kustutada või nende kasutamist piirata. Jälgi samme, mida pakub veebilehitseja “help” sektsioonis olev juhend.

Andmete säilitamise aeg

Unibet Arena säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

  • Kliendil on õigus saada Unibet Arenalt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
  • Kliendil on õigus nõuda Unibet Arenalt enda andmete parandamist või nende kasutamise lõpetamist ja kustutamist;
  • Kliendil on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
  • Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.