Üüritingimused

Hind ja Kulud

Multifunkstsionaalse majana pakub Unibet Arena võimalusi väga erinevate ürituste läbiviimiseks, mille puhul ruumide üürihind oleneb ürituste eripärast.

Võimalikult täpse üürihinna kalkulatsiooni saamiseks palume pöörduda meie projektijuhti poole, kes lähtub hinnakujunduses alljärgnevast:

  • ürituse tüüp, s.h. kas avalik või kinnine; piletiga või ilma jms;
  • kestus, päevades ja/või tundides;
  • kas tegemist on üksiku ürituse või ürituste sarjaga, nt. iga-aastane või mitu korda aastas toimuv üritus;
  • prognoositav külastajate / osalejate arv;
  • kui suurt osa saalist või millist väikeruumi/-ruume kasutatakse;
  • broneerimisperioodi pikkus;
  • ürituse toimumisaeg, näiteks kas suvel või sügisest kevadeni.

NB! Üürihinnas sisaldub üksnes üüritava(te) ruumi(de) kasutamisõigus soovitud kuupäevadel ning ürituseaegsed üldised kommunaalkulud. Selles ei sisaldu ürituse läbiviimiseks vajalike teenuste, tehnika, väikeinventari või spetsiaalselt ürituse erilahenduste tarbeks kasutatava elektrienergia jms maksumus.

Täpsed Unibet Arena ruumide üüritingimused fikseeritakse eraldi iga konkreetse ürituse tarbeks sõlmitava üürilepinguga.

Broneerimine

Unibet Arena ruumide amtelik broneerimine toimub üksnes kirjaliku pakkumuse - broneerimislepingu või üürilepingu alusel. Broneering jõustub peale nimetatud pakkumuses või üürilepingus fikseeritud broneerimistasu maksmist ürituse korraldaja poolt.

Hinna- või kuupäevapäringute põhjal Unibet Arena siduvaid broneeringuid ei tee.